Huvudbild för Kunskapsveckan

Programpunkter

Här listas programmet för dagarna

Profilbild för Idrott

Idrott

Frida Östberg, Magnus Winter, Max Thorsson
Tisdag 2 november 2021 08:45 - 15:45 Idrott
Idrott

Profilbild för Key note: Utblick mot världen - och inblick i förhandling
Profilbild för Workshop opens

Workshop opens

Bert Jonsson
Tisdag 2 november 2021 12:45 - 13:00 Kognitiv pedagogisk neurovetenskap
Kognitiv pedagogisk neurovetenskap

Profilbild för Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop
Profilbild för Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja
Profilbild för Bevisa att giftiga ämnen skadar hälsan – hur svårt kan det va?
Profilbild för The contribution of neuroscience studies to education: possibilities and challenges
Profilbild för Koder och kryptering, eller ettorna och nollornas geometri/Statistik – dess möjligheter och fällor
Profilbild för Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text
Profilbild för Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval
Profilbild för Nikotin är farligt även om det smakar ”Hubba bubba” eller melon. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Neural correlates of children’s and adults’ number processing and how they relate to mathematical abilities and mathematics anxiety on functional Connectivity being predictive of mathematical ability. 
Profilbild för Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna/Förnybar energi, det är i Norrland det händer
Profilbild för Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Profilbild för Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever
Profilbild för Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning
Profilbild för Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar
Profilbild för Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.
Profilbild för Mathematical learning, spatial reasoning and cognitive training.