Profilbild för Ola Lindberg

Ola Lindberg Föreläsare

Föreläsare för

Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 14:40 Forskning & skolutveckling

J Ola Lindberg arbetar som professor i pedagogik och leder forsknings och utbildningsområdet Lärande och IKT vid pedagogiska institutionen. Huvudsakligt forskningsintresse under de senare tjugo åren har varit hur utbildning och undervisning påverkats av tekniskt stöd i olika former och vad det gör med skola och utbildnings som pedagogisk praktik.