Annika Hofstedt Föreläsare

Föreläsare för

Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Hälsa

Annika Hofstedt är leg. psykolog och enhetschef för mottagningen för spelberoende och skärmhälsa vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.