Profilbild för Anna-Karin Waenerlund

Anna-Karin Waenerlund Föreläsare

Föreläsare för

Skärmtid och spel – när blir det problematiskt? Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Hälsa

Anna-Karin Waenerlund är länssamordnare för alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelförebyggande arbete vid Länsstyrelsen Västerbotten. Arbetar med regional samordning och verkar för att stödja implementeringen av ANDTS-politiken i länet.