Profilbild för Per Boström

Per Boström Föreläsare

Föreläsare för

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk

Per Boström är lektor i modern svenska och svenska inom lärarutbildningen vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen rör kognitiv lingvistik, metaforer och hur människor förstår omvärlden genom sina erfarenheter, bland annat hur lärare och elever förstår begrepp som deltagande, delaktighet och demokrati.
per.bostrom@umu.se