Profilbild för Jun Yu

Jun Yu Föreläsare

Föreläsare för

Koder och kryptering, eller ettorna och nollornas geometri/Statistik – dess möjligheter och fällor

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 NO + datavet

Jun Yu är professor i matematisk statistik med fokus på statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data, inklusive grundforskning och tillämpningar inom AI.