Profilbild för Kim Wickman

Kim Wickman Föreläsare

Föreläsare för

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever

Tisdag 2 november 2021 14:40 - 15:10 Forskning & skolutveckling

Kim Wickman, docent vid Pedagogiska institutionen är forskningsledare för ULF-projektet och leder även det specialpedagogiska forskningsrådet vid Umeå universitet. Rådets uppgift är att utgöra en länk mellan olika institutioner. Forskningsrådet ska även planera och löpande genomföra en gemensam seminarieserie samt utveckla kurser på forskarnivå och verka för kunskapsutbyte mellan skolan och akademin.