Profilbild för Erika Sturk

Erika Sturk Föreläsare

Föreläsare för

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk


Erika Sturk är doktorand i språkdidaktik vid Umeå universitet. I sin forskning intresserar hon sig för skrivundervisning i grundskolans alla ämnen och hur lärare genom en medveten skrivundervisning kan ge elever möjlighet till en skrivkompetens som behövs i deras framtida lärande, arbetsliv och vardagsliv.
erika.sturk@umu.se