Profilbild för Eva Lindgren

Eva Lindgren Föreläsare

Föreläsare för

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk

Eva Lindgren är professor vid Institutionen för språkstudier. Hon forskar, handleder och undervisar inom området språkdidaktik och är särskilt intresserad av frågor som rör skrivande, språk och demokrati.
eva.lindgren@umu.se