Profilbild för Torbjörn Lindmark

Torbjörn Lindmark Föreläsare

Föreläsare för

Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Forskning & skolutveckling

Torbjörn arbetar som universitetslektor på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet. Torbjörn är involverad i ett nystartat ULF projekt med yrkesprogrammen på Örnsköldsviks gymnasium för att tillsammans med elevernas lärare utveckla deras medborgarbildning i ämnena; naturkunskap, religon, historia och samhällskunskap. Torbjörns forsknings- och undervisningsintressen ligger inom samhällskunskapsdidaktik och läroplansteori, där han bland annat är intresserad av statens styrning av skolan samt praxisnära forskning kring undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder inom SO ämnen på högstadiet och inom samhällskunskap på gymnasiet.