Profilbild för Sara Franke-Wikberg

Sara Franke-Wikberg ModeratorArrangör

Administratör

Moderator för

Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 13:30 Forskning & skolutveckling

Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 14:40 Forskning & skolutveckling

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 Ungas mående

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever

Tisdag 2 november 2021 14:40 - 15:10 Forskning & skolutveckling

Offentlighet och sekretess i förskola och skola

Onsdag 3 november 2021 09:00 - 09:30 SO

GIS och exkursioner inom geografiundervisningen

Onsdag 3 november 2021 10:10 - 10:40 SO

Samhällsplanering och hållbar utveckling

Onsdag 3 november 2021 10:50 - 11:20 SO

Geografi och turism i skuggan av pandemin

Onsdag 3 november 2021 11:20 - 11:50 SO