Profilbild för Stina Wikberg

Stina Wikberg Föreläsare

Föreläsare för

Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Bild

Stina Wikberg är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild och prefekt vid institutionen för estetiska ämnen. Hennes forskning berör förutsättningarna för estetiska kunskapsområden i skola och lärarutbildning.
stina.wikberg@umu.se