Profilbild för Christina Ottander

Christina Ottander Föreläsare

Föreläsare för

Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Forskning & skolutveckling

Christina är professor i naturvetenskapens didaktik och arbetar med forskning, praktikutveckling och undervisning. Christinas forskning är praktiknära, oftast i samarbete med lärare, och syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer och kontext har för lärande i och intresse för naturvetenskap.