Profilbild för Helene Ärlestig

Helene Ärlestig Föreläsare

Föreläsare för

Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 13:30 Forskning & skolutveckling

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. Hon är föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling och biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Hennes forskningsintresse kretsar kring skolledares roll och uppdrag och innefattar bl.a. rektorers kommunikation, rektorers användning av tid, pedagogiskt ledarskap, professionalitet och systematiskt kvalitetsarbete. Just nu kretsar forskningen kring myndigheternas roll i relation till den lokala skolan samt hur man kan förstå styrkedjan ur ett system thinking perspektiv.