Profilbild för Karin Jonsson

Karin Jonsson Föreläsare

Föreläsare för

Samtidskonst som läranderesurs / Visning och kreativ inspirationsworkshop

Tisdag 13:00 - 15:10 Bild

Karin Jonsson är konstpedagog på Bildmuseet i Umeå. Bildmuseet i Umeå är ett av landets största och mest renommerade konsthallar för internationell samtidskonst. I linje med nationella och internationella trender där samtidskonstens pedagogiska potential diskuteras, har museet fokuserat på att successivt utveckla sin pedagogiska verksamhet kring utställningarna. Bildmuseets pedagogiska program riktar sig till alla åldersgrupper, från förskolebarn till vuxenstuderande och är kostnadsfritt. Läs mer om vad du som lärare kan ta del av: https://www.bildmuseet.umu.se/skola/

karin.jonsson@bildmuseet.umu.se