Profilbild för Ywonne Wiklund

Ywonne Wiklund Föreläsare

Föreläsare för

Nikotin är farligt även om det smakar ”Hubba bubba” eller melon. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 Hälsa

Ywonne Wiklund är socionom och hälsoutvecklare med ansvar för tobaksförebyggande arbete i Region Västerbotten. Arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med barn och unga och ansvarat för utvecklingen av Tobaksfri duo. Ordförande i yrkesföreningen: Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT).