Profilbild för Lena Sjöquist Andersson

Lena Sjöquist Andersson Föreläsare

Föreläsare för

Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 Ungas mående

Lena Sjöquist Andersson är beteendevetare med lång erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete inom Region Västerbotten. Arbetat med utveckling av Salutsatsningen, en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten, samt implementering av YAM, en metod för suicidpreventivt arbete i skolan.