Profilbild för Eva Knekta

Eva Knekta Föreläsare

Föreläsare för

Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Forskning & skolutveckling

Eva är universitetslektor och forskar på frågor kopplat till naturvetenskaplig utbildning, medborgarbildning och en hållbar samhällsförändring.