Profilbild för Frida Jonsson

Frida Jonsson Föreläsare

Föreläsare för

Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 Ungas mående

Frida Jonsson är forskare i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Hennes forskning fokuserar på hur tillgången till, och upplevelser av, vård och omsorg kan förbättras för ungdomar som är marginaliserade, antingen från arbetsmarknad och utbildningssystemen eller genom sin avlägsna och glest befolkade bostadsort.