Profilbild för Kristina Ledman

Kristina Ledman Föreläsare

Föreläsare för

Medborgarbildning på yrkesprogram – möjligheter och utmaningar

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Forskning & skolutveckling

Kristinas forskningsintresse rör skolans demokratiska uppdrag. I sin forskning studerar hon dels medborgarskapande processer inom gymnasiets yrkesprogram och dels SO-ämnenas funktion för medborgarbildning.