Profilbild för Carina Hermansson

Carina Hermansson Föreläsare

Föreläsare för

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk


Carina Hermansson är docent i språkdidaktik vid Umeå universitet och har arbetat som mellanstadielärare i många år. Carina arbetar med frågor som rör språk och lärande i lärarutbildningsprogrammen. Hon är särskilt intresserad av vad det innebär att lära sig läsa och skriva i det digitala klassrummet samt av skrivande som ett redskap för att utvecklas som en fullvärdig medlem i samhället.
carina.hermansson@umu.se