Profilbild för Anneli Ivarsson

Anneli Ivarsson Föreläsare

Professor & Överläkare

Föreläsare för

Psykisk hälsa före-under-efter pandemin. Hälsa för alla barn och unga i Västerbotten.

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 Ungas mående

Anneli Ivarsson är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. International Director vid medicinska fakulteten tills helt nyligt. Barnläkare med lång klinisk erfarenhet och verksam vid Region Västerbottens folkhälsoenhet. Forskning fokuserad på barn- och unga i ett samhälls- och hälsoperspektiv. Ordförande i Rädda barnens Västerbottendistrikt och engagerad för barns rättigheter i lokalt och globalt.

Moderator för

Key note: Utblick mot världen - och inblick i förhandling

Tisdag 2 november 2021 11:00 - 12:00 1. Gemensam inledning

Anneli Ivarsson är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap och international director vid medicinska fakulteten tills helt nyligen. Hon är överläkare vid Region Västerbottens folkhälsoenhet och barnläkare med lång klinisk erfarenhet. Forskningen är numera fokuserad på barn- och unga i ett samhälls- och hälsoperspektiv. Anneli Ivarsson är ordförande i Rädda barnens Västerbottendistrikt och engagerad för barns rättigheter lokalt och globalt.

Epidemiernas historia

Onsdag 3 november 2021 13:00 - 14:00 1 Gemensam avslutning

Anneli Ivarsson är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap och international director vid medicinska fakulteten tills helt nyligen. Hon är överläkare vid Region Västerbottens folkhälsoenhet och barnläkare med lång klinisk erfarenhet. Forskningen är numera fokuserad på barn- och unga i ett samhälls- och hälsoperspektiv. Anneli Ivarsson är ordförande i Rädda barnens Västerbottendistrikt och engagerad för barns rättigheter lokalt och globalt.