Profilbild för Peter Ström

Peter Ström Föreläsare

Föreläsare för

Skrivdidaktik i klassrummet: Att förvandla sina tankar till text

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 15:10 Språk

Peter Ström är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier. Hans främsta intresseområde rör skriftligt språkbruk och textanvändning i verksamheter som skola, myndighet och yrkesliv i allmänhet, och han undervisar främst på ämneslärarutbildning i svenska.
peter.strom@umu.se