Profilbild för Ingvar Bergdahl

Ingvar Bergdahl Föreläsare

Föreläsare för

Bevisa att giftiga ämnen skadar hälsan – hur svårt kan det va?

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 Hälsa

Ingvar Bergdahl är docent i yrkes- och miljömedicinsk toxikologi och har använt västerbottningars blodprover sparade i biobank för att studera hur bl.a. bly, kadmium, perfluorerade ämnen och PCB i kroppen hänger ihop med risken att få olika sjukdomar, t.ex. njursjukdom, benskörhetsfrakturer, diabetes och cancer.