Gerd Pettersson Moderator

Moderator för

Ledarskap på olika nivåer - möjligheterna i de mellanrum som finns i skolans styrkedja

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 13:30 Forskning & skolutveckling

Digitala läromedel – möjligheter och didaktiska vägval

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 14:40 Forskning & skolutveckling

Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för alla elever

Tisdag 2 november 2021 14:40 - 15:10 Forskning & skolutveckling