Klara Stokes Föreläsare

Föreläsare för

Koder och kryptering, eller ettorna och nollornas geometri/Statistik – dess möjligheter och fällor

Tisdag 2 november 2021 13:00 - 14:00 NO + datavet

Klara Stokes är universitetslektor vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.