Profilbild för Hanna Ahrenby

Hanna Ahrenby Föreläsare

Föreläsare för

Bildundervisning – två presentationer av aktuell forskning

Tisdag 2 november 2021 15:20 - 16:20 Bild

Hanna Ahrenby är lektor i pedagogiskt arbete vid estetiska institutionen vid Umeå Universitet. Hon disputerade 2021 med avhandlingen Värdegrundsarbete i bildundervisning, där hon visar på hur komplext lärarnas uppdrag är och hur många olika faktorer som avgör varför det blir som det blir i den pedagogiska praktiken.
hanna.ahrenby@umu.se