Profilbild för Maria Hamrin

Maria Hamrin Föreläsare

Föreläsare för

Stormar i rymden – från solsystemet till exoplaneterna/Förnybar energi, det är i Norrland det händer

Tisdag 2 november 2021 14:10 - 15:10 NO + datavet

Maria Hamrin är universitetslektor vid Institutionen för fysik. maria.hamrin@umu.se