Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Forskaren Eva Diesen presenterar Roks rapport Våld och vårdnad. Undersökningen visar att barn som upplevt våld i hemmet, knappt kommer till tals i vårdnadsutredningarna. 

53. Randomly Selected - on ethnic/racial profiling within Swedish Law Enforcement

Leandro Mulinari, Victor Olisa, Katri Linna
Fredag 10:30 - 12:00 T1
Civil Rights Defenders and Swedish Forum for Human Rights

In late 2017, Civil Rights Defenders launched the report Slumpvis utvald, authored by the criminologist Leandro Mulinari, which deals with the issue of ethnic/racial profiling within the Swedish Law Enforcement. In this seminar, Leandro Mulinari, Victor Olisa and Katri Linna, discuss the Swedish Police's working methods on the basis of the report and Olisa's experiences from working against profiling within the British Law Enforcement.

54. #Nomoremetoo

Annika Nylén Nilsson, Lena Berg, Susanne Tidestrand
Fredag 10:30 - 12:00 T2
Stockholms stad

Seminariet behandlar frågor om hur normer kring maskulinitet och pojkars socialiserande påverkar förekomsten av våld och trakasserier i det offentliga rummet och i nära relationer. Vi ger exempel på metoder som används i Stockholms stad för att bedriva ett långsiktigt våldspreventivt arbete i förskola och skola utifrån bland annat ”MVP” (mentorer i våldsprevention) och ”Agera tillsammans” där fokus ligger på våld, genus och åskådarperspektiv.

55. Political violence and shrinking civic space in the Eastern Partnership region

Martin Uggla, Anastasia Lundqvist, Maria Hamberg, Sofia Strive, Åsa Wiklund, Alesia Rudnik, Karina Shyrokykh, Olena Tregub, Rasul Jafarov
Fredag 10:30 - 12:00 T3
Swedish Civil Society Network for EaP & Russia, SILC, RFSU, Kvinna till Kvinna & Östgruppen

Within the Eastern Partnership region exists many examples of how the civil society, human rights and freedom of speech are affected by the shrinking civic space in the society. With a panel of representatives from Azerbaijan, Belarus and Ukraine, this session will aim to highlight the critical development of political violence and shrinking civic space in the Eastern Partnership region as well as to discuss concrete examples and how one can defend against political violence in terms of preemptive and proactive measures.  

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

Christina Malmqvist, Runa Baianstovu, Karen Austin, Jeanette Stål, Klas Forsberg, Margot Olsson, Marie Haesert
Fredag 10:30 - 12:00 T4
Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad och Länsstyrelsen Östergötland

Ett samtal om  den nationella stödtelefonen vid Länsstyrelsen i Östergötland och kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö som genomförs 2017-2018

Bris behöver hjälp från unga på plats på MR-dagarna. Kom och workshoppa med oss om hur en bra stöttande vuxen ska vara! Vilka frågor ska vuxna ställa, hur ska de prata med barn om våld, och hur ska de agera för att skydda barn och unga som far illa?Resultatet presenteras på Bris seminarium på lördag för vuxna som vill bli bättre på att stötta barn.Deltagare på workshoppen får också vet mer om sina rättigheter och vilket stöd och skydd som finns idag för barn och unga som far illa.

58. Samerna och den svenska skolan - historiskt och idag

Kristina Sehlin Macneil, Charlotta Svonni, Helena Lundgren, Johanna Njaita, Peter Johansson
Fredag 10:30 - 12:00 T6
Göteborgs universitet i samverkan med Vaartoe/Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet

Panelen behandlar direkt, strukturellt och kulturellt våld gentemot det samiska inom utbildning i Sverige, historiskt och idag. Utbildning för samer har varit en del av den svenska statens kolonisering av Sápmi. I början av 1900-talet skapades nomadskolan vilken kritiserades hårt av samer då samiska barn fick en lägre utbildningsnivå än svenska barn. Idag har Sverige människorättsliga åtaganden att undervisa om det samiska. Trots det råder en enorm okunskap om samisk historia, kultur och samhälle, bland annat till följd av bristfällig undervisning om Sápmi och samerna i svensk skola.

59. Tillit ger kraft och trygghet - leker lika barn bäst?

Magnus Dahlstedt, Marie Daun, , Alma Basic, Annika Larsson, Malin Holmström, Pernilla Myrelid, Peter Hult
Fredag 10:30 - 12:00 C6
Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen Östergötland

Välkommen till ett spännande och interaktivt seminarium som inleds med en kort föreläsning av Magnus Dahlstedt på temat tillit, viljan till inkludering och exkludering. Efter Magnus föreläsning blir det panelsamtal som framförs med metoden "De tänkande hattarna". Tillsammans reflekterar vi kring det som sagts. Avslutningsvis får Magnus ordet och återkopplar det gemensamma samtalet i rummet till sin forskning.

Seminariet kommer att belysa det nationella arbetet på Jämställdhetsmyndigheten med att samordna och förebygga arbetet mot prostitution och människohandel för alla ändamål och särskilt arbetet mot sexuell exploatering av barn.

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

Ingrid Lomfors, Alexandra Pascalidou, Anja Taube, Lena Nyberg, Peter Fredriksson, Åke Göransson
Fredag 10:30 - 12:00 C8
Forum för levande historia

Vilka konsekvenser får rasism och hbtq-fobi för individen,
samhället och demokratin? Utifrån människors erfarenheter av rasism och
hbtq-fobi reflekterar myndigheters högsta chefer kring konsekvenser, skydd och
förebyggande arbete. 
Forum för levande historia har i uppdrag att samordna
och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott.

62. Ickevåldsgrupp för våldsutövande män (max 45 deltagare)

, Göran Åhlenius, Rolf Ekvall
Fredag 10:30 - 12:00 Presscenter
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Workshopen kommer att handla om hur man kan arbeta med våldsutövande män genom modellen ickevåldsgrupp. Modellen har utformats av Per Isdal, en av grundarna av ATV Norge. Några av de teman som berörs är: vad är våld, ansvar och sexualitet. Under workshopen kommer gruppmodellen gås igenom och det kommer finnas möjlighet att testa någon av de övningar som genomförs under ett grupptillfälle med de våldsutövande männen. Max antal deltagare vid workshopen är 45 personer.

Perspektiv på (o)trygga omklädningsrum

Personal från badhus i Västerbotten och representanter från Arvsfondsprojektet Perspektivbyrån.
Fredag 10:30 - 11:00 Stora scen
Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus

Samtal om hur vi skapar tryggare rum för idrott och rörelse utifrån barn och ungas förslag och tankar om vad som idag utgör hinder.
 
 

Rätten till ett liv fritt från våld – hela livet!

Alfhild Petren, Marika Fahlen, Thomas Hammarberg
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
PRO Riks och PRO Global/Pensionärer utan gränser

Våld mot äldre människor förekommer i alla länder. Äldre utsätts för diskriminering och olika former av övergrepp i såväl hemmet som på vårdinrättningar och i offentliga miljöer. Äldre kvinnor kan vara särskilt utsatta p g a att de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter, samt att de generellt sett är fattigare och oftare befinner sig i en beroende ställning. Ändå är äldre kvinnors och mäns villkor och våldet mot dem osynliga i statistiken i såväl stabila länder som Sverige, som i konflikt- och humanitära situationer. Vad kan och bör göras för att ändra detta och bidra till att rätten till frihet från våld omfattar även äldre?
PRO Global/Pensionärer utan gränser bjuder in till ett samtal med Thomas Hammarberg, f d Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Marika Fahlén, f d ambassadör med fokus på humanitära frågor, fred och konflikt. Samtalsledare är Alfhild Petrén, PRO Global

Facken hjärta HBTQ, även internationellt?

Katarina Stenkvist, Mikael Claesson-Eriksson, Anna Nylander
Fredag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Union to Union

Hur är situationen för HBTQ-personer runt om i världen? Hur jobbar facken globalt med HBTQ-frågor, och varför är det en viktig fråga för fackföreningsrörelsen? Vilka utmaningar har arbetet stött på? . Ett fackförbund ska representera alla människor och garantera alla arbetstagares rättigheter. Men vilka svårigheter finns? Är alla potentiella medlemmar välkomna?

I statens våld – bedömning av personlig assistans

Erika Wermeling, Christine Bylund, Jessica Smaaland
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Ett samtal om våldet mot integriteten när rätten till personlig assistans bedöms och hur det påverkar oss som blir utsatta.

Student eller nyutexaminerad? Lyssna på Emergas medarbetare som berättar om olika uppdrag och hur du kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken.

ATIM Kvinno- och Ungdomsjour har sedan 2012 erbjudit stödinsatser och skyddat boende för papperslösa personer med erfarenhet av våld i nära relation. Arbetet är ett framgångsrikt samarbete mellan en idéburen verksamhet och kommunen, Malmö Stad. Målet med insatsen är att stärka papperslösas rätt till skydd och stöd i egenskap av brottsoffer för våld. ATIM arbetar konsekvent utifrån ett salutogent och holistiskt fokus med individen i centrum med stort utrymme för att hantera den multipla utsatthet som flykt, våld och papperslöshet innebär. Resultatet är inte bara stärkt rättssäkerhet och rehabilitering från våld och trauma utan även ett flertal permanenta uppehållstillstånd och integration. Om ni vill veta mer om hur ATIM arbetar för att förändra social utsatthet till ett kraftfullt och positivt förändringsarbete är ni välkomna att lyssna på beteendevetare och samtalsterapeut Katarina Silfver från ATIM Kvinno- och Ungdomsjour. 

How can activists use Agenda 2030 to advance LGBTIQ rights? The participants at this seminar will receive guidelines and advice on how LGBTIQ issues can be included in the work around the Sustainable Development Goals. RFSL, the Swedish Federation for LGBTQ Rights, has been involved in the work around the Agenda 2030 and Sustainable Development Goals since 2015 when this transformative development framework was adopted by the United Nations. Since its coming into force in 2016, RFSL has been working to bring attention to the applicability of the Agenda 2030 to the lives of LGBTI persons. 25 minutes.                                        

Our solution-inclusion

Fredag 11:30 - 12:00 Globala scenen
MyRight - Empowers people with disabilities

Hur kan biståndsorganisationer bli bättre på att inkludera
personer med funktionsnedsättning i sitt arbete? Vi ger fakta, metoder och
konkreta tips.

Terrafem delar med sig av sina erfarenheter om tvångsäktenskap i hederns namn efter att ha hjälp 500 kvinnor under 17 års tid.