Lena Berg Föreläsare

Män för jämställdhet

Föreläsare för

54. #Nomoremetoo

Fredag 10:30 - 12:00 T2

Representerar föreningen MÄN för jämställdhet