Margot Olsson Paneldeltagare

Malmö stad

Paneldeltagare för

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

Fredag 10:30 - 12:00 T4

Samordnare mot alla former av våld i nära relation