Micah Grzywnowicz Föreläsare

RFSL

Föreläsare för

Leave no one behind - Agenda 2030 and LGBTI Inclusion

Fredag 11:30 - 12:00 Lilla scen

Micah är Internationell sakkunnig i hbtq-frågor hos RFSL och ledamot i styrelsen International lesbian and gay association Europe (ILGA).