Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin? Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 C8

Föreläsare: Ingrid Lomfors
Moderator: Alexandra Pascalidou
Paneldeltagare: Anja Taube, Lena Nyberg, Peter Fredriksson, Åke Göransson

Vilka konsekvenser får rasism och hbtq-fobi för individen, samhället och demokratin? 

Utifrån människors erfarenheter av utsatthet för rasism och hbtq-fobi reflekterar myndigheters högsta chefer kring vilka konsekvenser utsattheten får, om skyddet och det förebyggande arbetet är tillräckligt och hur arbetet kan utvecklas. 

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Arrangör(er)

Forum för levande historia

Taggar

Det offentliga rummet
Nätet
Afrofobi
Antisemitism
Antiziganism
Antirasism
Diskriminering
Demokrati
Hatbrott
HBTQI-personer
Islamofobi
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter
Ojämlikhet
Rasism
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Ingrid Lomfors Föreläsare

Forum för levande historia

Överintendent, Forum för levande historia

Alexandra Pascalidou Moderator

Anja Taube Paneldeltagare

Kanslichef, Sametinget

Lena Nyberg Paneldeltagare

Generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Peter Fredriksson Paneldeltagare

Generaldirektör, Skolverket

Åke Göransson Paneldeltagare

Direktör, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)