Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Our solution-inclusion

Our solution-inclusion Har passerat

Fredag 16 november 2018 11:30 - 12:00 Globala scenen

Vill du arbeta mer inkluderande men vet inte riktigt var du ska börja?  

Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. Trots detta har många organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete svårt att nå personer med funktionsnedsättning. 

Personer med funktionsnedsättningar är en av de mest marginaliserade grupperna. De har inte nåtts av de globala framstegen och finns ofta inte ens med i arbetet mot fattigdom. Svenska organisationer behöver arbeta mer inkluderande. 

Välkommen till ett seminarium som visar hur svenska organisationer inom internationellt utvecklingssamarbete kan bli bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt arbete. Här ger vi dig fakta, metoder och konkreta tips så att ni kan nå fler och göra mer. 

 

Målgrupper för seminariet:

Aktiva inom organisationer för mänskliga rättigheter, aktiva inom organisationer för internationellt utvecklingssamarbete, aktiva inom organisationer för funktionshinderfrågor, beslutsfattare, journalister och allmänhet.

Arrangör(er)

MyRight - Empowers people with disabilities

Taggar

Agenda 2030
Diskriminering
Demokrati
Funkofobi
Internationell rättvisa
Kvinnor
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter
Ojämlikhet
Strukturellt våld

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes