Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Rätten till ett liv fritt från våld – hela livet! Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 11:00 Lilla scen

Föreläsare: Alfhild Petren, Marika Fahlen, Thomas Hammarberg

Våld mot äldre människor förekommer i alla länder. Äldre utsätts för diskriminering och olika former av övergrepp i såväl hemmet som på vårdinrättningar och i offentliga miljöer. Äldre kvinnor kan vara särskilt utsatta p g a att de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter, samt att de generellt sett är fattigare och oftare befinner sig i en beroende ställning. Ändå är äldre kvinnors och mäns villkor och våldet mot dem osynliga i statistiken i såväl stabila länder som Sverige, som i konflikt- och humanitära situationer. Vad kan och bör göras för att ändra detta och bidra till att rätten till frihet från våld omfattar även äldre?


PRO Global/Pensionärer utan gränser bjuder in till ett samtal med Thomas Hammarberg, f d Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Marika Fahlén, f d ambassadör med fokus på humanitära frågor, fred och konflikt. Samtalsledare är Alfhild Petrén, PRO Global

Arrangör(er)

PRO Riks och PRO Global/Pensionärer utan gränser

Taggar

Mänskliga rättigheter
Äldre

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Alfhild Petren Föreläsare

PRO -global

Marika Fahlen Föreläsare

Fonden för mänskliga rättigheter

Thomas Hammarberg Föreläsare

PRO Global