Mats Paulsson Föreläsare

Jämställdhetsmyndigheten

Föreläsare för

Personlig presentation

Anställd på Jämställdhetsmyndigheten med ansvar för människohandelfrågor och prostitution på myndighetsnivå.
Bakgrund som polis med erfarenheter från arbete mot människohandel i förutom Sverige även fd. Jugoslavien, Kosovo och Haiti.