Christina Malmqvist Föreläsare

Föreläsare för

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

Fredag 10:30 - 12:00 T4

sakkunnig Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen i Östergötland