Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 60. Prostitution och människohandel

60. Prostitution och människohandel Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 C7

Föreläsare: Mats Paulsson, Petra Tammert Seidefors

Jämställdhetsmyndigheten leder och samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Detta görs via det nationella metodstödsteamet (NMT), den nationella stödtelefonen till yrkesverksamma, manual vid misstanke om människohandel,  regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, återvändandeprogrammet, kampanjer m.m. Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Myndigheten medverkar även i internationella sammanhang med relevanta myndigheter och organisationer. I seminariet ges en beskrivning av Jämställdhetsmyndighetens pågående arbete mot prostitution och människohandel, utvecklingen inom området och kring det förebyggande arbetet. I seminariet ges exempel på verktyg och goda exempel i arbetet med att motverka människohandel.

Arrangör(er)

Jämställdhetsmyndigheten

Taggar

Metod och verktyg
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld mot barn
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Föreläsare

Mats Paulsson Föreläsare

Jämställdhetsmyndigheten

Anställd på Jämställdhetsmyndigheten med ansvar för människohandelfrågor och prostitution på myndighetsnivå.
Bakgrund som polis med erfarenheter från arbete mot människohandel i förutom Sverige även fd. Jugoslavien, Kosovo och Haiti.

Profilbild för Petra Tammert Seidefors

Petra Tammert Seidefors Föreläsare

Jämställdhetsmyndigheten