Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 57. Hjälp vuxna stötta barn som upplever våld: workshop med Bris

57. Hjälp vuxna stötta barn som upplever våld: workshop med Bris Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 T5

Föreläsare: Marie Angsell, Nils Grönroos

På lördagen på MR-dagarna håller Bris ett seminarium som riktar sig till alla vuxna som vill bli bättre på att stötta barn. Eftersom allt Bris arbete utgår från vad barn och unga berättar för Bris behöver vi hjälp från unga på plats på MR-dagarna. Kom och workshoppa med oss om hur en bra stöttande vuxen ska vara!


Alla barn och unga har rätt att slippa utsättas för våld. Oavsett hur våldet ser ut och vilken omfattning det har så tar ett barn alltid skada av att utsättas för våld. Varje dag kontaktar barn och unga Bris och berättar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.


Bris pratar också ofta med vuxna som är osäkra på vad de kan göra och säga. Vuxna som vill kunna stötta, agera och skydda barn som far illa. På Bris vet vi hur viktigt det är med vuxna som tar ansvar för att barn ska ha det bra, men vi vill veta ännu mer om hur barn och unga vill bli bemötta. Vilka frågor ska vuxna ställa, hur ska de prata med barn om våld, och hur ska de agera för att skydda barn och unga som far illa? 


Workshoppen bygger på Bris metoder för barns och ungas inflytande och delaktighet. Deltagarna får möta oss som jobbar på Bris, veta mer om sina rättigheter och vilket stöd som finns idag för barn och unga som far illa. Välkomna!

Arrangör(er)

Bris

Taggar

Barn
Sexualiserat våld
Ungdom
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Marie Angsell Föreläsare

Bris

Sakkunnig socionom, Bris

Nils Grönroos Föreläsare

Bris