Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

59. Tillit ger kraft och trygghet - leker lika barn bäst? Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 C6

Föreläsare: Magnus Dahlstedt
Moderator: Marie Daun
Paneldeltagare: , Alma Basic, Annika Larsson, Malin Holmström, Pernilla Myrelid, Peter Hult

Välkommen till ett spännande och interaktivt seminarium som inleds med en kort föreläsning av Magnus Dahlstedt på temat tillit, viljan till inkludering och exkludering. Efter Magnus föreläsning blir det panelsamtal som framförs med metoden "De tänkande hattarna". Tillsammans reflekterar vi kring det som sagts. Avslutningsvis får Magnus ordet och återkopplar det gemensamma samtalet i rummet till sin forskning.

Arrangör(er)

Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen Östergötland

Taggar

Det offentliga rummet
Antirasism
Demokrati
Fredsbyggande
Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Magnus Dahlstedt Föreläsare

Magnus är professor i socialt arbete. I sin forskning har han intresserat sig för uppkomsten och förändringen av medborgerliga ideal, i en samtid formad av internationell migration. Magnus kommer att dela det allra senaste av sin forskning kring tillit, inkludering, utan- och innanförskap.

Marie Daun Moderator

Marie Daun har lång erfarenhet som moderator och är till vardags anställd i Linköpings kommun som utvecklingsstrateg.

Paneldeltagare

Alma Basic Paneldeltagare

Annika Larsson Paneldeltagare

Region Östergötland

Malin Holmström Paneldeltagare

Pernilla Myrelid Paneldeltagare

Peter Hult Paneldeltagare