Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 62. Ickevåldsgrupp för våldsutövande män (max 45 deltagare)

62. Ickevåldsgrupp för våldsutövande män (max 45 deltagare) Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 Presscenter

Föreläsare: , Göran Åhlenius, Rolf Ekvall

Workshopen kommer att handla om Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutövande män i grupp. Den modell stadsdelen arbetar utifrån är Per Isdals modell ickevåldsgrupp. Per Isdal är en av grundarna av Alternativ til vold, ATV i Norge. 

Under workshopen kommer ickevåldsgruppens upplägg gås igenom samt dess olika teman, tex vad är våld, ansvar för våld, sexualitet och våldets konsekvenser. Under workshopen kommer deltagarna i viss mån få prova på en del av de övningar man arbetar med i en ickevåldsgrupp. Det kommer också ges exempel på mäns erfarenheter av att delta i en ickevåldsgrupp och på vilket sätt det är hjälpsamt och leder till att män kan sluta att använda våld i nära relationer.

Arrangör(er)

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Taggar

Icke-våld
Metod och verktyg
Män
Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer

Form

Seminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Föreläsare

Familjebehandlare på Relationsvåldcentrum sydost

Göran Åhlenius Föreläsare

Ickevåldsgrupp för våldsutövande män utifrån Per Isdals modell. Hur man kan arbeta med våldsutövande män i grupp. teman som vad är våld, ansvar och sexualitet berörs. Prova på, hur är det att delta i ickevåldsgrupp.

Rolf Ekvall Föreläsare

Familjebehandlare på Relationsvåldcentrum sydost