Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Perspektiv på (o)trygga omklädningsrum Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 11:00 Stora scen

Föreläsare: Personal från badhus i Västerbotten och representanter från Arvsfondsprojektet Perspektivbyrån.

Många upplever inte omklädningsrum som trygga vilket skapar hinder för idrott och rörelse. Här presenteras förslag från barn och unga på hur rummen kan utvecklas för att passa fler. Projektet Perspektivbyrån samlar barn och ungas tankar kring bemötande, normer, värderingar och utformningen av rummen. Under seminariet presenteras förslag från barn och unga på hur omklädningsrum kan förändras och utvecklas för att passa alla.

Arrangör(er)

Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus

Taggar

Skolan
Den egna kroppen
Barn
Trygghet
Ungdom

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Personal från badhus i Västerbotten och representanter från Arvsfondsprojektet Perspektivbyrån. Föreläsare