Marie Angsell Föreläsare

Bris

Föreläsare för

96. Att skydda barn mot vuxnas våld

Lördag 11:30 - 12:30 C7

Sakkunnig socionom, Bris

57. Hjälp vuxna stötta barn som upplever våld: workshop med Bris

Fredag 10:30 - 12:00 T5

Sakkunnig socionom, Bris