Klas Forsberg Paneldeltagare

Paneldeltagare för

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

Fredag 10:30 - 12:00 T4

Chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad