Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:30 - 12:00 T4

Föreläsare: Christina Malmqvist, Runa Baianstovu
Moderator: Karen Austin
Workshop facilitator: Jeanette Stål
Paneldeltagare: Klas Forsberg, Margot Olsson, Marie Haesert

Under den första delen av panelen presenterar Länsstyrelsen i Östergötland statistik från den nationella stödtelefonen samt Länsstyrelsen i Östergötlands arbete med de nationella regeringsuppdragen för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  

Under den andra delen presenteras resultat från den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, Göteborg och Malmö som pågår under 2017-2018. Kartläggningen beskriver både omfattningen och karaktären på det hedersrelaterade våldet och förtrycket och ger en jämförande bild mellan landets tre största städer. Resultaten baseras både på enkäter till niondeklassare och på intervjuer med berörda, både yrkesverksamma och utsatta. 

Under sista delen av seminariet beskrivs hur de tre städerna går vidare med resultaten i respektive kommun, för att förebygga och att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck och att ge adekvat stöd till utsatta. 

Slutligen öppnar vi upp för ett samtal utifrån presentationerna.


Deltagare: Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro Universitet, Göteborgs Stad, Stockholm Stad, och Malmö Stad.

Arrangör(er)

Göteborgs stad, Malmö stad, Stockholms stad och Länsstyrelsen Östergötland

Taggar

Hedersvåld
Mänskliga rättigheter
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Christina Malmqvist Föreläsare

sakkunnig Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen i Östergötland

Runa Baianstovu Föreläsare

Lektor socialt arbete, Örebro Universitet

Karen Austin Moderator

Delegationen mot segregation

Jobbar som processledare i Delegationen mot segregation. Modererar och presenterar programpunkten.

Jeanette Stål Workshop facilitator

Planeringsledare mänskliga rättigheter, Göteborgs stad

Klas Forsberg Paneldeltagare

Chef för avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Margot Olsson Paneldeltagare

Malmö stad

Samordnare mot alla former av våld i nära relation

Marie Haesert Paneldeltagare

Stockholm stad

Utredare våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.