Carolin Holmblad Föreläsare

Emerga Institute

Föreläsare för

Så kan du arbeta med mänskliga rättigheter

Fredag 11:00 - 11:30 Lilla scen