Ingrid Lomfors Föreläsare

Forum för levande historia

Föreläsare för

61. Hur påverkar rasism och hbtq-fobi demokratin?

Fredag 10:30 - 12:00 C8

Överintendent, Forum för levande historia