Rashima Kwatra Föreläsare

RFSL

Föreläsare för

Leave no one behind - Agenda 2030 and LGBTI Inclusion

Fredag 11:30 - 12:00 Lilla scen

International Advocacy Advisor, RFSL