Karen Austin Moderator

Delegationen mot segregation

Moderator för

56. Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck

Fredag 10:30 - 12:00 T4

Jobbar som processledare i Delegationen mot segregation. Modererar och presenterar programpunkten.