Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights 2018. Click on More search options below and check the box English to see the part of the program that is in English. Click on the title of the seminar for a short description, under More information you can get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket. When you have registered you can log in and add seminars to your calendar and network with other participants. Please note that the rule first come, first served applies. 

To attend the program on Saturday November 17h and for the mini-seminiars no ticket is needed.

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that the program is preliminary and changes may occur. 

Profile image for 01. Invigning

01. Invigning

Anna Holmqvist, Elin Klinga, Etienne Glaser, Jenny Westerstrand, Stina Oscarson, Ulla Thorslund, Dona Hariri
Thursday 09:00 - 10:00 Victoriahallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

10. Border Deaths: Where Does Responsibility Lie?

Thomas Spijkereboer, Elspeth Guild, Wilfried Buchhorn
Thursday 10:30 - 12:00 C7
RWI

Profile image for Leave no one behind - svenskt bistånd i kris och konflikt
Profile image for Hot & våld på jobbet

Hot & våld på jobbet

Daniel Hjalmarsson
Thursday 10:30 - 11:00 Lilla scen
Akademikerförbundet SSR

Profile image for 12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

12. Våld i nära relation och beroendeproblematik

Jacqueline Forsell, Johanna Trygg, Narges Ravanbakhsh, Shora Zamani
Thursday 10:30 - 12:00 Presscenter
Linköpings stadsmission och Amphi produktion

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer

Mirelle Gyllenbäck, Jami Faltin, Karin Junehag Källman, Kristoffer Andersen
Thursday 10:30 - 11:00 Stora scen
Länsstyrelsen i Stockholm

Profile image for 03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Agneta Broberg, Anna Öberg Danielsson, Anna Rosenmüller Nordlander, Helene Jesnes, Lina Tidell, Linda Palmetzhofer, Trine Hammer
Thursday 10:30 - 12:00 T1
Diskrimineringsombudsmannen

04. Vad händer med pressfriheten i Europa?

Jenny Wiik, Ginna Lindberg, Jonas Nordling, Lars Gunnar Erlandson, Marika Griehsel
Thursday 10:30 - 12:00 T2
Göteborgs universitet

Profile image for 05. Barns rätt till skydd mot våld och sexuella övergrepp

06. Varför medför ADHD ökad risk för kriminalitet och utsatthet?

Annica Nilsson, Marie Adolfsson
Thursday 10:30 - 12:00 T4
Riksförbundet Attention och Attention Utbildning

Profile image for 07. The Truth Commission's importance for sustainable peace in Colombia

07. The Truth Commission's importance for sustainable peace in Colombia

Carlos Martin Beristain, Soraya Gutierrez
Thursday 10:30 - 12:00 T5
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

08. Statelessness – an increased risk of being subjected to violence

Chris Nash, Director, European Network on Statelessness (ENS), Lynn al Khatib, Stateless Palestinian from Syria, Paavo Savolainen, Statelessness Consultant, UNHCR, Erik Lysén, Director of International Affairs, Church of Sweden
Thursday 10:30 - 12:00 T6
Svenska kyrkan

Profile image for 02. Violence – it’s a man’s issue!

02. Violence – it’s a man’s issue!

Jackson Katz, Klas Hyllander, Alan Ali, Rebecka Andersson, Ulf Stenberg
Thursday 10:30 - 12:00 Victoriahallen
Swedish Forum for Human Rights and MÄN

Profile image for Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Aktiv fredskultur – lär dig konflikthantering

Anna Vigdis Gustavsson, Annika Spalde
Thursday 11:00 - 11:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Profile image for Att förebygga våld vid demenssjukdom

Att förebygga våld vid demenssjukdom

Lotta Olofsson, Tove Ahner
Thursday 11:00 - 11:30 Lilla scen
Äldreförvaltningen, Stockholms stad

Profile image for Att barnrättsanpassa skyddade boenden för barn som upplevt våld hemma

#NotOurStory – Change it!

Berhanu Demissie, Peace Hillary, Samba Yonga
Thursday 11:30 - 12:00 Globala scenen
Another Development Perspective Ltd

PraLin - Verktyg för lika rättigheter i skolan

, Anna Stendin, Olivia Novotny Bill, Sara Duarte
Thursday 11:30 - 12:00 Lilla scen
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Malmö mot Diskriminering (MmD), Sensus